Natural Sources/sv

From Reus
Jump to: navigation, search
refresh links


GrowthLesser.png This page needs more content. Please check the corresponding English page. Maybe there is more content available and you can translate it.

Naturresurser refererar till alla Växter, Djur och Mineraler skapade av Jättar.

Contents

Skogsresurser

Diagram

Växter

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
BLUE BERRY.png Blueberry Blåbär 1 5 Food, 1 Natura +10 Food bredvid Maskrosor eller Jordgubbar. Jordgubbar med Mindre Växtaspekt.

Äppelträd med Mindre Fruktaspekt.

STRAWBERRY SMALL.png Strawberry Jordgubbar 1 5 Food, 4 Natura +3 Food bredvid Blåbär eller Jordgubbar och +5 Awe bredvid Maskrosor eller Jordgubbar. Päronträd med Kraftfull Fruktaspekt.

Körsbärsträd med Större Växtaspekt. Plommonträd med Större Lövaspekt.

APPLE TREE SMALL.png Apple Tree Äppelträd 1 6 Food, 4 Natura +8 Food och +2 Natura för varje näste av Djur bredvid Äppelträden. Päronträd med Kraftfull Fruktaspekt.

Körsbärsträd med Större Lövaspekt.

PEAR TREE SMALL.png Pear Tree Päronträd 1 5 Food, 2 Natura +10 Food och +5 Awe för varje Växt bredvid Päronträden. Apelsinträd med Magnifik Fruktaspekt.
CHERRY TREE MEDIUM.png Cherry Tree Körsbärsträd 2 10 Food, 1 Natura +15 Food för varje Mineral inom Utbredningen.

+10 Food bredvid Silver. +20 Food bredvid Guld.

Apelsinträd med Magnifik Fruktaspekt.
PLUM TREE MEDIUM.png Plum Tree Plommonträd 2 10 Food, 15 Technology, +5 Natura +10 Awe för varje Mineral bredvid Plommonträden.

+12 Natura och +20 Food om inga andra Växter finns inom Utbredningen.

Apelsinträd med Magnifik Fruktaspekt.

Solros med Magnifik Gift- eller Lövaspekt.

ORANGETREE LARGE.png Orange Tree Apelsinträd 3 25 Food, 5 Natura +4 Food för varje Natura Natura i den här rutan.

+27 Food för varje olika Resurstyp inom Utbredningen, borträknat sig självt.

ingen
DANDELION SMALL.png Dandelion Maskros 1 5 Technology, 2 Natura +8 Technology och +4 Natura bredvid en annan Växt. Nattskatta med Mindre Giftaspekt.

Jordgubbar med Mindre Växtaspekt.

NIGHTSHADE SMALL.png Nightshade Nattskatta* 1 5 Technology, 3 Natura +15 Technology och +7 Natura bredvid en Mineral. Digitalis med Kraftfull Giftaspekt.

Plommonträd med Större Lövaspekt.

FOXGLOVE SMALL.png Foxglove Digitalis 1 6 Technology, 1 Natura +2 Technology för varje Natura Natura i den här rutan. Solros med Magnifik Gift- eller Lövaspekt.
SUNFLOWER LARGE.png Sunflower Solros 3 22 Technology, 5 Natura +8 Natura för varje olika Skogsväxt inom Utbredningen.

+1 Awe och +1 Technology för varje 5 Food inom Utbredningen.

ingen

Nightshade refererar till en stor grupp blommor. Nattskatta ingår i gruppen och passar stilmässigt bättre än Solanum eller Potatisväxter, som är det motsvarande svenska namnet på samma grupp. (Nightshade refers to a family of plants. To fit the style better, it is translated to Nattskatta, which is a flower inom that family.)

Djur

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
CHICKEN.png Chicken Höns 1 1 Food, 2 Range +2 Food om Blåbär finns inom Utbredningen. Bäver med Mindre Jaktaspekt.

Kanin med Mindre Flockaspekt.

RABBIT.png Rabbit Kanin 1 2 Food, 2 Range +2 Food om ett annat Kaninnäste finns inom Utbredningen. Rådjur med Kraftfull Flockaspekt.

Visent med Större Jaktaspekt.

BEAVER.png Beaver Bäver 1 2 Food, 1 Wealth, 2 Range +2 Wealth för varje ruta med 7 Natura inom Utbredningen. Vildsvin med Kraftfull Jaktaspekt.

Visent med Större Jakt- eller Flockaspekt.

DEER.png Deer Rådjur 1 2 Food, 2 Range +4 Food och +2 Awe om en Maskros, Digitalis eller Nattskatta finns inom Utbredningen. Älg med Magnifik Jaktaspekt.
BOAR.png Boar Vildsvin 1 4 Food, 1 Wealth, 1 Danger, 2 Range +1 Wealth för varje 1 Danger det här Vildsvinet har. Björn med Magnifik Exotisk eller Rovaspekt.

Älg med Magnifik Jaktaspekt.

WISENT.png Wisent Visent 2 4 Food, 2 Wealth, 2 Danger 2 Range +1 Food för varje 3 Natura i den här rutan.

+4 Food och +2 Wealth om Rådjur eller Kanin finns inom Utbredning.

Älg med Magnifik Jaktaspekt.
MOOSE.png Moose Älg 3 8 Food 2 Range +10 Food om inga Vildsvin, Varg eller Björn finns inom Utbredning.

+6 Food för varje Växt inom Utbredningen.

ingen
STOAT.png Stoat Hermelin 1 1 Wealth, 2 Range +2 Wealth om en Mineral finns inom Räckvidd. Bäver med Mindre Exotisk Aspekt.

Räv med Mindre Rovaspekt.

FOX.png Fox Räv 1 1 Wealth, 1 Danger 2 Range +2 Wealth för varje Höns, Bäver eller Kanin inom Utbredning. Vildsvin med Kraftfull Jaktaspekt.

Varg med Större Rovaspekt.

WOLF.png Wolf Varg 2 6 Wealth, 1 Danger 2 Range +3 Wealth och +1 Danger för varje Rådjur, Visent eller Vildsvin inom Utbredning.

Alla Mineraler inom Utbredning ger +15 Wealth, men ger också +1 Danger till Vargen.

Björn med Magnifik Exotisk eller Rovaspekt.
BEAR.png Bear Björn 3 6 Food, 20 Wealth, 2 Danger, 2 Range +2 Wealth för varje 1 Danger i den här rutan.

+3 Food för varje Rådjur, Visent eller Vildsvin inom Utbredning.

ingen

Ökenresurser

Diagram

Växter

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
WITHEREDSHRUB SMALL.png Withered Shrub Torra buskar 1 inga +5 Natura om bredvid en Mineral. Igelkottskaktus med Mindre Löv- eller Giftaspekt.

Agave med Mindre Växt- eller Fruktaspekt.

AGAVE SMALL.png Agave Agave 1 5 Food +10 Food om bredvid en annan Växt. Dadelpalm med Kraftfull Fruktaspekt.

Ökenlime med Större Växtaspekt.

DATE PALM SMALL.png Date Palm Dadelpalm 1 5 Food +8 Food för varje Djur näste inom Utbredning. Pelarkaktus med Magnifik Växt- eller Fruktaspekt.
DESERT LIME MEDIUM.png Desert Lime Ökenlime 2 15 Food +35 Food och +15 Awe för varje ruta utan Växter, Djur eller Mineraler bredvid den.

+15 Technology och +5 Natura för varje Växt bredvid den.

Pelarkaktus med Magnifik Växt- eller Fruktaspekt.
CARDON CACTUS LARGE.png Cardon Cactus Pelarkaktus 3 15 Food +25 Food för varje Mineral inom Utbredning.

Ger 50% av Wealth Wealth av alla Mineraler inom Utbredning.

ingen
BARREL CACTUS SMALL.png Barrel Cactus Igelkottskaktus 1 2 Technology +8 Technology om där finns minst 5 Wealth i den här rutan. Aloe Vera med Kraftfull Lövaspekt.

Chilipeppar med Större Giftaspekt.

ALOE VERA SMALL.png Aloe Vera Aloe Vera 1 5 Technology +5 Technology och +5 Awe för varje Djur inom Utbredning. Opiumvallmo med Magnifik Giftaspekt.
CHILI PEPPER MEDIUM.png Chili Pepper Chilipeppar 2 8 Food, 8 Technology +20 Technology för varje Koppar, Järn, Salt eller Aluminium bredvid den.

+20 Food för varje Topas, Onyx, Platinum eller Guld bredvid den.

Opiumvallmo med Magnifik Giftaspekt.
OPIUM POPPY LARGE.png Opium Poppy Opiumvallmo 3 30 Technology +50 Technology men -15 Awe för varje Växt bredvid den här Opiumvallmon.

+100 Technology om minst 4 Växter finns inom Utbredning.

ingen

Djur

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
KANGEROORAT.png Kangaroo Rat Känguruspringmus 1 1 Food, 2 Range +2 Food om en Mineral finns inom Utbredning. Get med Mindre Flockaspekt.

Bältdjur med Mindre Jaktaspekt.

GOAT.png Goat Get 1 1 Food, 2 Range +6 Food i varje ruta inom Utbredning som har en Växt. Pekarisvin med Kraftfull Flockaspekt.

Prärievarg med Större Rovaspekt.

ARMADILO.png Armadillo Bältdjur 1 1 Food, 3 Wealth, 2 Range +1 Food för varje Mineral inom Utbredning. Pekarisvin med Kraftfull Flockaspekt.

Gråräv med Kraftfull Exotisk Aspekt.

JAVALINA.png Javelina Pekarisvin 1 3 Food, 2 Range +3 Food och +1 Danger för varje annat Pekarisvin inom Utbredning. Storhornsfår med Magnifik Jakt- eller Flockaspekt.
COYOTE.png Coyote Prärievarg 2 3 Food, 5 Wealth, 2 Danger, 2 Range +5 Wealth för varje Pekarisvin och Get inom Utbredning.

+1 Range om inte bredvid ett Djur.

Storhornsfår med Magnifik Jakt- eller Flockaspekt.

Rödlo med Magnifik Rov- eller Exotisk Aspekt.

BIGHORN.png Bighorn Storhornsfår 3 6 Food, 2 Range +5 Food för varje Mineral inom Utbredning.

Alla Getter och Rådjur på planeten ger +3 Food.

ingen
DESERT TORTOISE.png Desert Tortoise Ökensköldpadda 1 1 Wealth, 2 Range +3 Wealth om bredvid en Växt. Skallerorm med Mindre Rovaspekt.

Bältdjur med Mindre Exotisk Aspekt.

RATTLE SNAKE.png Rattlesnake Skallerorm 1 3 Wealth, 1 Danger, 2 Range +1 Wealth för varje ruta med Kängruspringmus, Bältdjur eller Ökensköldpadda inom Utbredning. Gråräv med Kraftfull Exotisk Aspekt.

Gilaödla med valfria 2 Större Aspects. Coyote med Större Rovaspekt.

GREYFOX.png Grey Fox Gråräv 1 1 Food, 2 Wealth, 2 Range +1 Range om bredvid en Mineral.

+5 Wealth om Gråräven har minst 5 Wealth.

Rödlo med Magnifik Rov- eller Exotisk Aspekt.
GILA MONSTER.png Gila Monster Gilaödla 2 10 Wealth, 5 Technology, 1 Range Gilaödlan har kort Utbredning, men ger +5 Wealth och +5 Technology för varje ruta med minst 15 Natura.

Ger en bonus till intilliggande rutor: Växter ger +5 Food, Djur ger +5 Wealth, och Mineraler ger +5 Technology.

Rödlo med Magnifik Rov- eller Exotisk Aspekt.
BOB CAT.png Bobcat Rödlo 3 5 Wealth, 2 Range +5 Wealth för varje ruta inom Utbredning med minst 5 Danger. +1 Range om det finns minst 3 Djur inom Utbredning.

+8 Wealth för varje olika naturresurs (Djur, Växter, Mineraler) inom Utbredning, borträknat den här Rödlon.

ingen

Träskresurser

Diagram

Växter

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
ELDERBERRY SMALL.png Elderberry Fläder 1 5 Food, 2 Natura +7 Food och +3 Natura om bredvid ett Djurnäste. Tomat med Mindre Lövaspekt.

Ananas med Mindre Fruktaspekt.

PINEAPPLE SMALL.png Pineapple Ananas 1 8 Food, 1 Natura +14 Food om bredvid en Mineral. Papaya med Kraftfull Fruktaspekt.

Kaffe med Större Växtaspekt.

TOMATO SMALL.png Tomato Tomat 1 8 Food, 2 Technology, 1 Natura +0.5 Technology för varje 1 Food i den här rutan. Vitpil med Kraftfull Lövaspekt.

Kaffe med Större Växtaspekt.

PAPAYA SMALL.png Papaya Papaya 1 6 Food, 4 Natura +15 Food och +5 Awe om minst 8 Natura. Kakaoträd med Magnifik Växt- or Fruktaspekt.
COFFEE TREE MEDIUM.png Coffea Kaffe 2 15 Food, 8 Technology, 5 Natura +1 Technology för varje 2 Food från Växter bredvid det här Kaffeträdet.

Växter bredvid det här Kaffeträdet ger +10 Food, +10 Technology och +5 Natura.

Kakaoträd med Magnifik Växt- eller Fruktaspekt.

Gummiträd med Magnifik Löv- eller Giftaspekt.

CACAO TREE LARGE.png Cacao Tree Kakaoträd 3 15 Food, 12 Natura +25 Awe om bredvid en Växt. +25 Natura om bredvid en Mineral. +50 Food om bredvid ett Djur.

+40 Food om minst 150 Technology finns inom Kakaoträdets Utbredning.

ingen
PEPPERMINT SMALL.png Peppermint Pepparmint 1 7 Technology, 2 Natura +7 Technology för varje Mineral bredvid den. Tomat med Mindre Växtaspekt.

Malva med Mindre Giftaspekt.

MARSHMALLOW SMALL.png Marsh Mallow Malva 1 4 Technology, 3 Natura +15 Technology och +10 Awe om bredvid ett Djurnäste. Vitpil med Kraftfull Lövaspekt.

Hampa med Större Giftaspekt.

WHITE WILLOW SMALL.png White Willow Vitpil 1 6 Technology, 2 Natura +6 Technology och +2 Natura för varje Växt inom Vitpilens Utbredning.

+4 Natura för varje annan Vitpil inom den här Vitpilens Utbredning.

Gummiträd med Magnifik Löv- eller Giftaspekt.
HEMP MEDIUM.png Hemp Hampa 2 8 Technology, 4 Natura +1 Technology för varje Awe Awe inom Hampans Utbredning.

+15 Technology och +10 Awe för varje Järn, Fosfor, Salt eller Aluminium bredvid den.

Gummiträd med Magnifik Löv- eller Giftaspekt.
RUBBER TREE.png Rubber Tree Gummiträd 3 25 Technology, 4 Natura +20/+40/+80 Technology och +10/+20/+30 Awe om minst 18/24/30 Natura.

+55 Technology och +10 Awe för varje Olja, Aluminium eller Uran bredvid det här Gummiträdet.

ingen

Djur

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
FROG.png Frog Groda 1 1 Food, 1 Range +2 Food och +1 Range om bredvid Fläder. Utter med Mindre Flock- eller Jaktaspekt.

Iguana med Mindre Rov- eller Exotisk Aspekt.

OTTER.png Otter Utter 1 2 Food, 2 Range +3 Food om bredvid en Växt. Tapir med Kraftfull Jaktaspekt.

Buffel med Större Flockaspekt.

TAPIR.png Tapir Tapir 1 1 Food, 2 Wealth, 2 Range +1 Food för varje ruta inom Djurutbredning med minst 7 Natura. Orangutan med Magnifik Jakt- eller Flockaspekt.
BUFFALO.png Buffalo Buffel 2 4 Food, 2 Range Varje ruta inom Djurets Utbredning med en Växt får en 50% bonus från Växten's Föda.

+5 Food för varje Hampa, Tomat eller Malva bredvid den här Buffeln.

Orangutang med Magnifik Jakt- eller Flockaspekt.
ORANGUTAN.png Orangutan Orangutang 3 8 Food, 2 Range +12 Technology för varje Gummiträd, Kaffe, Vitpil, Papaya och Kakaoträd inom Djurets Utbredning. Denna effekt kan aktiveras upp till 3 gånger per Orangutang. +1 Range om minst sådana träd finns inom Djurets Utbredning.

+3 Food för varje Hampa, Tomat eller Malva bredvid den här Orangutangen.

ingen
POISON DART FROG.png Poison Dart Frog Pilgiftsgroda 1 1 Wealth, 1 Range +2 Wealth och +1 Range om bredvid Fläder. Utter med Mindre Jakt- eller Flockaspekt.

Iguana med Mindre Rov- eller Exotisk Aspekt.

IGUANA.png Iguana Leguan 1 2 Wealth, 2 Range +3 Wealth och +1 Danger om bredvid en Mineral. Tapir med Kraftfull Jaktaspekt.

Komodovaran med Större Rovaspekt.

KOMODO DRAGON.png Komodo Dragon Komodovaran 2 4 Wealth, 2 Danger, 2 Range +1 Rangeom bredvid en Leguan. Varje Leguan och Pilgiftsgroda inom Djurets Utbredning får +2 Wealth.

+2 Wealth för varje olika Djurnäste i Djurets Utbredning från den här listan: Buffel, utter och Tapir.

Krokodil med Magnifik Rovaspekt.
CROCODILE.png Crocodile Krokodil 3 8 Wealth, 2 Danger, 2 Range +4 Wealth för varje Mineral inom Djurets Utbredning.

Varje Buffel, Orangutang och Tapir inom Djurets Utbredning går ner -2 Food, men Krokodilen får +4 Wealth.

ingen

Bergsresurser

Diagram

Växter

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
KUMQUAT SMALL.png Kumquat Kumquat 1 5 Food, 1 Natura +8 Food och +3 Aweomnext to a Plant. Drakfrukt med Kraftfull Frukt- eller Giftaspekt.
GINGER SMALL.png Ginger Ingefära 1 5 Technology, 2 Natura +10 Technology och +5 Naturaom bredvid ett Djurnäste. Drakfrukt med Kraftfull Frukt- eller Giftaspekt.
DRAGONFRUIT SMALL.png Dragonfruit Drakfrukt 1 4 Food, 10 Technology, 1 Natura +1 Food och +0.5 Awe för varje Natura Natura. Litchi med Större Fruktaspekt.

Kanel med Större Växtaspekt. Teplanta med Större Lövaspekt.

LYCHEE MEDIUM.png Lychee Litchi 2 10 Food, 4 Natura +18 Food för varje Animal Nest bredvid den.

Djur inom Utbredningen får +2 Food.

Ginkgo med Magnifik Löv- eller Växtaspekt.
CINNAMOMUM MEDIUM.png Cinnamomum Kanel 2 15 Food, 15 Wealth, 1 Natura Gains 60% of the Wealth Wealth of neighboring Minerals.

+5 Food för varje Plant inom Natura Range. Also gains +20 Food om bredvid a Plant.

Ginkgo med Magnifik Lövaspekt|Leaf or Växtaspekt.
TEA PLANT MEDIUM.png Tea Plant Teplanta 2 10 Food, 7 Natura, 5 Awe +12 Awe för varje Teplanta inom Utbredningen.

+1 Natura Range och +35 Technology om den här rutan har minst 15 Natura.

Ginkgo med Magnifik Löv- eller Växtaspekt.
GINKGO LARGE.png Ginkgo Ginkgo 3 20 Food, 20 Technology, 13 Natura +20 Food och +20 Technology för varje Växt inom Utbredningen. Har ökad Utbredning.

+100 Food och +15 Natura om bredvid 2 Langurer.

ingen
Kiwifruit Kiwifrukt  ?  ?  ?  ?

Djur

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
MARTEN.png Marten Mård 1 1 Food, 2 Range +2 Food och +1 Danger om bredvid en Mineral. Myskhjort med Kraftfull Flock- eller Jaktaspekt.
MONAL.png Monal Glansfasaner 1 1 Wealth, 2 Range +2 Wealth och +1 Awe om bredvid a Plant. Myskhjort med Kraftfull Rov- eller Exotisk Aspekt.
MUSKDEER.png Musk Deer Myskhjort 1 2 Food, 1 Wealth, 2 Range +1 Wealth för varje ruta inom Djurets Utbredning med minst 10 Technology.

+1 Range om minst 1 Danger i den här rutan.

Snöleopard med Större Rovaspekt.

Langur med Större Exotisk Aspekt. Jak med Större Flockaspekt.

SNOWLEOPARD.png Snow Leopard Snöleopard 2 4 Wealth, 3 Danger, 2 Range +4 Wealth för varje other Yak or Musk Deer inom Djurets Utbredning.

+8 Wealth och +2 Danger om en Silver eller Zink finns inom Djurets Utbredning.

Panda med Magnifik Exotisk eller Flockaspekt.
LANGUR MONKEY.png Langur Monkey Langur 2 2 Food, 2 Range +1 Range och +4 Wealth om bredvid en Växt.

+4 Technology för varje Kannel eller Litchi inom Djurets Utbredning.

Panda med Magnifik Exotisk eller Flockaspekt.
YAK.png Yak Jak 2 2 Food, 2 Range +1 Food för varje 5 Natura i den här rutan.

+6 Food om där inte finns andra Djur bredvid den här Jaken. +4 Food om det finns högst 1 Djur bredvid den här Jaken.

Panda med Magnifik Exotisk eller Flockaspekt.
PANDA.png Panda Panda 3 8 Food, 8 Wealth, 2 Range +6 Danger om bredvid ett Djur. +8 Awe om bredvid en Mineral. Växter bredvid den här Pandan får +15 Natura.

+0.4 Wealth för varje 1 Awe i Djurets Utbredning.

ingen
Pangolin Myrkotte  ?  ?  ?  ?

Havsresurser

Diagram

Djur

Namn (engelska) Namn (svenska) Nivå Egenskaper Symbios Transmutation
MACKEREL.png Mackerel Makrill 1 2 Food, 2 Range +1 Range för varje annan Mackrill inom Djurets Utbredning. Denna effekt kan aktiveras högst 3 gånger. Havsabborre med Mindre Jakt- eller Rovaspekt.

Papegojfisk med Mindre Exotisk eller Flockaspekt.

SEABASS.png Seabass Havsabborre 1 2 Food, 2 Range +3 Food om en Mackrill eller Clownfisk finns inom Djurets Utbredning. Tonfisk med Större Flockaspekt.

Spjutfisk med Större Jaktaspekt.

MARLIN.png Marlin Spjutfisk 2 2 Food, 2 Range +4 Food och +2 Technology för varje Havsabborre inom Djurets Utbredning.

+4 Wealth och +2 Technology för varje Papegojfisk inom Djurets Utbredning.

Blåval med Magnifik Flockaspekt.

Vithaj med Magnifik Exotisk eller Rovaspekt.

TUNA.png Tuna Tonfisk 2 4 Food, 2 Range +0.5 Food för varje 1 Wealth hos intilliggande Clownfisk, Papegojfisk, och Spjutfisk.

+3 Food om ingen annan Tonfisk finns inom Djurets Utbredning.

Blåval med Magnifik Flockaspekt.
BLUEWHALE.png Blue Whale Blåval 3 8 Food, 2 Range +25 Food och +1 Range om intilliggande rutor inte har några Resurser.

+5 Awe och +5 Food för varje Tonfisk, Havsabborre och Mackrill i Djurets Utbredning.

ingen
CLOWNFISH.png Clownfish Clownfisk 1 2 Wealth, 2 Range +2 Wealth om bredvid en annan Clownfisk eller Papegojfisk. Havsabborre med Mindre Jakt- eller Rovaspekt.

Papegojfisk med Mindre Exotisk eller Flockaspekt.

PARROTFISH.png Parrotfish Papegojfisk 1 2 Wealth, 2 Range +1 Wealth och +1 Technology för varje olika annan sorts fisk inom Djurets Utbredning. Anglerfish med Större Exotisk Aspekt.

Marlin med Större Jaktaspekt.

ANGLERFISH.png Anglerfish Marulk 2 6 Wealth, 2 Range +0.75 Technology för varje 1 Food i intilliggande Mackrill och Spjutfisk.

+5 Awe om den här Marulken has minst 10 Technology.

Vithaj med Magnifik Exotisk eller Rovaspekt.
SHARK.png White Shark Vithaj 3 5 Food, 10 Wealth, 1 Danger 2 Range +4 Danger för varje Vithaj eller Spjutfisk inom Djurets Utbredning.

+30 Wealth men -1 Wealth för varje 1 Danger från den här Vithajen.

ingen

Mineraler

Diagram

Namn (engelska) Namn (svenska) Biom Nivå Använd Egenskaper Symbios Transmutation
AGATE.png Agate Agat Skog, Berg, Träsk 1 10 Wealth Använd. 8 Wealth +10 Wealth om bredvid ett Djur. Salt med Mindre Seismisk Aspekt.

Topas med Mindre Ädel Aspekt.

QUARTZ.png Quartz Kvarts Öken 1 5 Wealth Använd. 10 Wealth +8 Technology om bredvid Sten.

+8 Wealth om bredvid Kvarts.

Salt med Mindre Seismisk Aspekt.

Topas med Mindre Ädel Aspekt.

TOPAZ.png Topaz Topas Skog,Öken,Träsk, Berg 1 10 Food Använd. 10 Wealth +12 Wealth och +5 Awe om bredvid en Växt. Onyx med Kraftfull Ädel Aspekt.
SALT.png Salt Salt Skog,Öken,Träsk, Berg 1 10 Food Använd och 10 Technology Använd. 5 Food, 5 Wealth, 5 Technology +5 Wealth och +5 Technology för varje Mineral som inte är salt bredvid den.

+5 Awe för varje Djur bredvid den.

Onyx med Kraftfull Kristallaspekt.

Järn med Kraftfull Seismisk Aspekt.

ONYX.png Onyx Onyx Skog,Öken,Träsk, Berg 1 25 Wealth Använd. 14 Wealth +1.5 Wealth för varje 1 Natura i den här rutan. Guld med Större Ädel Aspekt.

Silver med Större Seismisk Aspekt. Platina med Större Kristallaspekt.

GOLD.png Gold Guld Skog,Öken,Träsk, Berg 2 100 Wealth Använd. 25 Wealth +60 Wealth men -15 Wealth för varje annan Guld på planeten.

+15 Wealth för varje Mineral bredvid den.

Rubin med Magnifik Ädel Aspekt.

Diamant med Magnifik Ädel eller Kristallaspekt.

SILVER.png Silver Silver Skog,Öken,Träsk, Berg 2 40 Wealth Använd och 40 Technology Använd. 15 Wealth, 15 Technology Får 60% av den Rikedom Wealth som intilliggande Topas,Onyx,Guld och Platina ger.

Får 60% av den Teknologi Technology som intilliggande Koppar,Järn och Aluminium ger.

Diamant med Magnifik Ädel eller Kristallaspekt.

Kol med Magnifik Kristallaspekt. Olja med Magnifik Seismisk Aspekt.

PLATINUM.png Platinum Platina Öken 2 75 Wealth Använd. 16 Wealth, 6 Awe +15 Wealth och +10 Awe för varje Prärievarg eller Gråräv bredvid den.

+15 Wealth för varje Djur bredvid den.

Kol med Magnifik Kristallaspekt.

Olja med Magnifik Seismisk Aspekt.

RUBY.png Ruby Rubin Öken 3 200 Wealth Använd. 30 Wealth +150 Wealth men -25 Wealth för varje annan Rubin på planeten.

+30 Wealth för varje intilliggande ruta utan en Mineral. Djur bredvid den här Rubinen får +5 Awe. Växter får +15 Natura, +30 Food och +30 Technology.

ingen
DIAMOND.png Diamond Diamant Skog,Öken,Träsk, Berg 3 500 Wealth Använd och 250 Food Använd. 25 Wealth +100 Wealth om bredvid 2 Växter, och +100 Wealth om 2 Mineraler finns inom 2 utbredning.

+2.5 Wealth för varje 1 Wealth från intilliggande Djur.

ingen
COAL.png Coal Kol Skog,Öken,Träsk, Berg 3 100 Wealth Använd och 100 Technology Använd. 20 Wealth, 20 Technology Koppar och Järn på planeten får +10 Wealth och +10 Technology. +50 Wealth för varje Koppar eller Järn bredvid det här Kolet.

+10 Wealth och +10 Technology men -1` Awe för varje 1 Awe inom 2 utbredning från det här Kolet, frånsett Kolet i denna ruta självt.

ingen
OIL.png Oil Olja Träsk 3 500 Wealth Använd och 250 Food Använd. 15 Wealth, 25 Technology +100 Wealth får 100% av Födan Food från intilliggande Växter som Teknologi Technology.

+5 Technology för varje Växt på planeten. +5 Wealth för varje Mineral på planeten. +5 Food för varje Djur på planeten.

ingen
STONE.png Stone Sten Skog, Berg, Öken 1 5 Technology Använd. 8 Technology +10 Technology om bredvid en Växt. Salt med Mindre Kristallaspekt.

Koppar med Mindre Reaction Aspect.

MARBLE.png Marble Marmor Träsk 1 5 Technology Använd. 10 Technology +6 Wealth och +6 Technology om bredvid en Mineral. Salt med Mindre Kristallaspekt.

Koppar med Mindre Reaction eller Seismisk Aspekt.

COPPER.png Copper Koppar Skog, Berg, Öken, Träsk 1 15 Wealth Använd. 10 Technology +10 Technology om bredvid ett Djur.

+10 Technology om på ett Berg.

Järn med Kraftfull Reaktionsaspekt.

Fosfor med Kraftfull Reaktionsaspekt.

PHOSPHORUS.png Phosphorus Fosfor Träsk 1 25 Food Använd. 14 Technology +10 Technology och +5 Awe för varje Växt bredvid den. Silver med Större Kristallaspekt.

Aluminium med Större Reaktionsaspekt.

IRON.png Iron Järn Skog, Berg, Öken, Träsk 1 20 Technology Använd. 14 Technology +5 Technology för varje 1 Danger i den här rutan. Silver med Större Kristallaspekt.

Aluminium med Större Reaktionsaspekt. Zink med Större Seismisk Aspekt.

ALUMINIUM.png Aluminium Aluminium Skog, Berg, Öken, Träsk 2 100 Technology Använd. 20 Technology +10 Technology för varje Järn eller Koppar på planeten. Den här effekten kan aktiveras upp till 5 gånger.

+15 Technology för varje Växt bredvid den här Aluminiumen.

Uran med Magnifik Reaktionsaspekt.

Fluorit med Magnifik Reaktions- eller Seismisk Aspekt.

ZINC.png Zinc Zink Berg 2 70 Technology Använd. 20 Technology Koppar, Järn och Aluminium inom 3 utbredning får +40% Technology. Detta är en rutspecifik Symbiosis.

+15 Awe för varje Copper bredvid den.

Uran med Magnifik Reaktionsaspekt.

Fluorit med Magnifik Reaktions- eller Seismisk Aspekt.

URANIUM.png Uranium Uran Träsk 3 400 Technology Använd. 30 Technology +250 Technology om den är det enda Uran i världen.

Får 50% Technology av alla Naturresurser inom 2 utbredning, förutom sig själv.

ingen
FLUORITE.png Fluorite Fluorit Berg 2 100 Technology Använd och 100 Wealth Använd. 20 Technology +20 Awe för varje olika Resurstyp (Djur, Växter, Mineraler) inom 2 utbredning, förutom den här Fluoriten.

+25 Technology för varje olika egenskap (Föda Food, Rikedom Wealth Teknologi Technology, Vördnad Awe, Fara Danger och Natur Natura) som är minst 10 i den här rutan.

ingen
Personal tools
Namespaces

Variants
Actions
Navigation
Toolbox